Disclaimer

De inhoud van de website ProjectSolutions.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat.
ProjectSolutions is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

ProjectSolutions behoudt zich het recht voor de inhoud op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Hoewel het streven is van ProjectSolutions om haar site permanent beschikbaar te hebben, kan ProjectSolutions geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van haar site.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat ProjectSolutions de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft. Derhalve kan ProjectSolutions niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.