Onze instrumenten

ProjectSolutions heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die bij opdrachten ingezet kunnen worden.

 

ProjectScan

De ProjectScan is een hulpmiddel waarmee in korte tijd de mening van een groot aantal respondenten over een project inzichtelijk kan worden gemaakt. Hiermee is de ProjectScan een effectief instrument bij review van een project. Met behulp van een on-line vragenlijst kan snel inzicht worden verkregen in:

Het resultaat van de ProjectScan is een uitspraak over de effectiviteit van een project. Deze vormt de basis voor het nemen van verbeteringsmaatregelen.

 

Competentiemeting voor projectmanagers

De competentiemeting voor projectmanagers is een instrument om met behulp van een on-line vragenlijst snel inzicht te verkrijgen in het competentieniveau van een projectmanager. De competentiegebieden omvatten zowel kennis, vaardigheden als attitude. De competentiemeting kan desgewenst worden uitgevoerd als een 360 graden feedback. Met een geautomatiseerde verwerken en rapportage is een snelle en betrouwbare meting te doen. Het is een ideaal hulpmiddel bij het vaststellen van het individuele professionaliteitsniveau.

 

Kennisbank projectmanagement

ProjectSolutions onderhoudt haar kennis over projectmanagement met behulp van een on-line kennisbank. Deze wordt zeer frequent geupdate. Deze kennis stellen we ook aan klanten ter beschikking! De kennisbank bevat theorie over projectmanagement, tips voor de projectmanager, templates en voorbeeld-documenten uit tal van projecten waar medewerkers van ProjectSolutions leiding aan hebben gegeven. De kennisbank is een ideale ondersteuning bij coaching van projectmanagers en invoering of verdere professionalisering van projectmatig werken in organisaties.

 

Simulatiespel: Ogonogo

Deelnemers worden met behulp van het spel door het proces van projectmatig werken geleid. Door middel van 'leren door ervaren' wordt door het projectteam inzicht en ervaring verkregen in de fasering en beheersing van projecten. Men doorloopt de verschillende projectfases en ervaart het proces van 'niets op papier' tot een concreet eindresultaat. Aan het eind van het spel zijn het proces en de verschillende resultaten per fase (met de daarbij behorende go / no go beslissing) in kaart gebracht. Visuele en tastbare hulpmiddelen spelen hierbij een belangrijke rol. Ook zijn de deelnemers zich bewust geworden van de verschillende taken van klant / opdrachtgever en opdrachtnemer. De doelgroep bestaat uit projectmanagers en projectteamleden en medewerkers van organisaties waarin meer projectmatig gewerkt moet gaan worden.